سریال خرس

سریال خرس

HD
1970

+3

0%

سریال خرس (The Bear) داستان جوان بااستعدادی به نام کارمی برزاتو بابازی جرمی آلن وایت است که پس از اینکه برادرش را (در اثر خودکشی) از دست می دهد مجبور می شود رستوران مشهوری که در آن کار میکرده را رها کرده و به ساندویچ فروشی خانوادگی شان برگردد تا از این طریق بتواند مرحمی بر روابط تیره ای که با برادرش داشته بگذارد. او از رویای خوش که کار در یک رستوران درجه یک است دست نمی کشد و تلاش می کند با کمک کارکنان بااراده و خانواده اش مغازه ساندویچ فروشی شان را به یک رستوران حرفه ای تبدیل کند اما در این راه باید مشکلاتی مانند سر و کله زدن با کارکنان لجباز و درگیری های خانوادگی را تحمل کند.

... بیشتر