فیلم سینمایی تیغه پنهان

فیلم سینمایی تیغه پنهان

HD
2023

+3

6.4

0%

تیغه پنهان (Hidden Blade) یک فیلم سینمایی جاسوسی است که در طول جنگ جهانی دوم و در زمان اوج جنگ مقاومت چین علیه ژاپن رخ می دهد. گروهی از شهروندان شجاع یک شبکه جاسوسی فوق سری زیرزمینی درست در نزدیکی رژیم دست نشانده تازه تاسیس ایجاد می کنند. این جاسوسان که زندگی آن ها هر لحظه در خطر است، به طرز ماهرانه ای اطلاعات طبقه بندی شده را از پشت خطوط دشمن استخراج می کنند.در نهایت تلاش های آن ها باعث ایجاد جبهه متحد میشود که به تغییر سرنوشت این درگیری کمک میکند. برای تماشای آنلاین فیلم سینمایی واقعیت کلیک کنید

... بیشتر