فیلم سینمایی آدمکش

فیلم سینمایی آدمکش

HD
2023

+3

0

0%

در قرن هشتم در کشور چین، دختر ده سالهی فرمانده، نیه ینیانگ، به یک راهبه سپرده میشود که هنرهای رزمی را به او آموزش میدهد. در طول سالها نیه ینیانگ به یک قاتل ماهر تبدیل میشود که مسئولیت نابود کردن فرمانداران ستمگر و فاسد مناطق محلی را دارد. یک روز، بعد از شکست در یک ماموریت، مافوقش او را به محل تولدش باز میگرداند و به او دستور میدهد که نامزد سابق خود، تیان جیآن، را به قتل برساند. این مرد در حال حاضر رهبر بزرگترین منطقه نظامی مستقل در شمال چین است. پس از ۱۳ سال تبعید، این دختر جوان باید با والدین، خاطرات و احساساتی که برای مدت طولانی سرکوب شده بودند، روبرو شود. نیه ینیانگ تاکنون مانند یک برده از دستورات رئیسش اطاعت میکرده، اما در این سفر یک تصمیمگیری مهم پیش رو دارد: مردی که دوستش دارد را قربانی کند یا از راه مقدس قاتلان عدالتطلب فاصله بگیرد.

... بیشتر